Motverka homofobi – ett allmänintresse

Idag är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi.  Dagen har uppmärksammats officiellt sedan den 17 maj 2005. Datumet valdes eftersom det var den 17 maj 1990 som WHO tog bort homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar.

Ansvarig minister för frågan – Erik Ullenhag (fp) – gjorde idag ett tydligt uttalande med anledning av IDAHO, som dagen också kallas. Det är bra. Men jag skulle önska att ministern framställde frågan också som ett brett allmänintresse.

Jag delar så klart synen att homo- och transfobin ytterst drabbar homo- och transsexuella personer – det är frågan om ett hårt och skadande förtryck med ibland mycket våldsamma uttryck och allvarliga konsekvenser. Det är helt oacceptabelt. Samtidigt så drabbar homo- och transfobin oss alla, vilket allas medvetenhet behöver öka om. I själva verket är det en av de starkaste krafterna som finns för att hålla på plats ojämställda könsnormer för alla kvinnor och män – oavsett sexuell identitet.

Att ”bög” eller ”fjolla” är ett rätt så vanliga skällsord mot killar i allmänhet när de på något sätt bryter mot föreställningarna om en dominant manlighet avslöjar mekanismerna bakom detta. ”Bögtest” av olika slag är inte ovanliga på skolgårdar runtom i landet där killar som visar att det gör ont när de utsätts för diverse fysiska grymheter blir förlöjligade och utfrysta genom att benämnas just ”bög”. Fotbollsklackar använder regelmässigt ”bög” som ett skällsord för att psyka domare eller motståndare. ”Bög” är här nära besläktat med ”kärring”.  Allt handlar om att hålla en manlighet baserad på makt och manliga hierarkier på plats. En manlighet som anger att män inte får visa sårbarhet, närhet, svaghet eller hela spektrumet av känslor. En manlighet som skadar många män såväl som relationerna till kvinnor och till andra män. En manlighet som gör många män känslomässigt ensamma och isolerade.

Höga politiker har en särskild möjlighet och ett särskilt ansvar att formulera problem så att förändring möjliggörs. Till nästa års IDAHO hoppas jag att ansvarig minister många gånger om har talat om homofobi och transfobi både som ett oacceptabelt problem för gruppen homo- och transpersoner, och också som ett problem för alla. För om problemet läggs fram som ett problem för alla, ja då tror jag förändring uppnås snabbare. Alla tjänar på en värld utan homo- och transfobi.

/Klas Hyllander

Läs mer i denna artikel i Helsingborgs Dagblad
Här är fler webbpubliceringar om IDAHO:

Machofabriken är för övrigt ett nytt utbildningsmaterial som motverkar homo- och transfobi

Pojkars uppväxtförhållanden styr brottsbenägenhet?

Häromdagen skrev DN en artikel om en studie som bland annat undersökt vad det är som gör att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Precis som förväntat kom man fram till att orsaken inte står att finna i etnisk tillhörighet.

Invandrares överrepresentation i brott beror istället till övervägande del på under vilka förhållande invandrare lever i Sverige och om de kan skaffa sig de resurser som är nödvändiga för att leva ett anständigt liv, slår en av forskarna fast. När hänsyn tas till faktorer som var vi vuxit upp, våra föräldrars utbildning, sysselsättning och inkomst så försvinner till större delen de skillnader i brottsbenägenhet som finns mellan första och andra generationens invandrare och svenskar.

Uppväxtförhållandena är alltså avgörande för benägenhet för brottslighet, är slutsatsen.

Nästa uppenbara fråga att avhandla är då varför män är så överrepresenterade i brott, en överrepresentation som är så mycket tydligare än invandrares dito. Vad i pojkars uppväxtförhållanden är det som skapar denna överrepresentation? Här räcker inte socioekonomiska förklaringsmodeller, annars skulle ju flickorna gå kriminella banor till mötes i samma utsträckning som sina bröder. När får vi höra Moderaterna eller Socialdemokraterna debattera den frågan? Vill man förebygga brott är det en uppenbar fråga att suga tag i.

/Klas Hyllander

Studiebesök från Portugal och föredrag på Skeppsholmen

Idag tar Män för Jämställdhets kansli emot ett studiebesök från en kommun i Portugal.
Senare på dagen håller vi föredrag på Skeppsholmens folkhögskola. Det ser jag fram emot!
/Klas Hyllander

Manlighet – alltmer på agendan

Frågor om manlighet tas allt oftare upp på agendan. Allt fler inser att inte heller vi män och pojkar bara rätt och slätt är som vi är – att manlighet inte är naturgivet och statiskt – utan att det finns sociala orsakssamband och påverkande krafter bakom både maktpositioner och problem som män och pojkar upplever.

Tiden borde vara förbi för längesedan då jämställdhetsarbete och -åtgärder enögt riktar blicken mot kvinnor och flickor. Även män och pojkar behöver inkluderas och stöttas i att få vara sig själva och välja fritt i den starka närvaro som ännu finns av en historiskt laddad mansbild som avkräver män och pojkar vissa positioner, drag och egenskaper. En mansbild som inte sällan förmedlas via arbete, idrott, militär, media etc. och där homofobin mellan män spelar en nyckelroll.  Med inkluderingen av män och pojkar i ett medvetet jämställdhetsarbete skulle förändring uppnås snabbare.

Här är några exempel på aktuella artiklar som tar upp frågor om manlighet.

Och varför inte en radiointervju med vår egen Lisa Malmberg på plats i Malmö för att lansera Machofabriken.

/Klas Hyllander

Två fullsatta utbildningsdagar i Stockholm och Malmö

Lanseringen av Machofabriken pågår för fullt nu i veckan. Utbildningsdagarna i Stockholm och Malmö har varit fullsatta, och bland annat bjudit på spännande paneler med ungdomar och lärare som testat materialet. Idag fortsätter vi till Göteborg.

Jag önskar att alla de som reflexmässigt är emot att man pratar om och ifrågasätter normer om manlighet kopplade till makt fick en chans att höra killarna och tjejerna som testat att arbeta med Machofabriken. Då inser man behoven och möjligheterna med förändring –  för allas rätt att slippa könsnormer som begränsar och skadar oss själva och samhället.

/Klas Hyllander
Machofabrikens hemsida
En artikel från första utbildningsdagen i lanseringen
En debattartikel av SKR, Roks och MfJ

Idag lanserar vi Machofabriken

Idag – äntligen – lanserar vi vårt nya utbildningsmaterial Machofabriken.
Materialet börjar säljas idag efter lanseringen.
Läs mer på www.machofabriken.se.

Chatta med ordförande Tomas på DN.se

DN har inför Internationella Kvinnodagen intervjuat Tomas Wetterberg, ordförande för Män för Jämställdhet. Till artikeln

Klockan 14 är det möjligt att chatta med Tomas på DN.se. Från och med klockan 13 går att skicka in frågor. Till Chattrummet

/Klas Hyllander


klicka och kom till män för jämställdhets hemsida

Arkiv

Twitter