Om män för jämställdhet

Vi är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot våld – för kvinnors, för barns och inte minst för mäns egen skull. Vi sätter fokus på samhälleliga och sociala manlighetsideal och hur dessa påverkar män och pojkar. Alla som stödjer våra idéer är välkomna att lösa medlemskap.

Vi anser att det våld – misshandeln, våldtäkterna, övergreppen, sexhandeln – som drabbar kvinnor och flickor var dag året om är fullständigt oacceptabelt och kostsamt på alla plan. Vår inställning är densamma till det våld som drabbar också män och pojkar.

På samma sätt anser vi att ojämställdhet, liksom andra former av ojämlikhet, är oacceptabelt och kostsamt på alla plan. Ojämställdhet ger män en rad illegitima privilegier i förhållande till kvinnor på ett flertal områden i livet. Detta till priset av att kvinnor och barn och män skadas på en rad olika sätt.

Både privilegier och utsatthet

Samma agerande utifrån könstereotyper som bidrar till många mäns större grad av makt och inflytande i samhället bidrar också till en rad svårigheter för många män och pojkar. Män är överrepresenterade i exempelvis

  • våld (både som förövare och utsatta)
  • självmord
  • olyckor
  • missbruk
  • kriminalitet
  • hatbrott, inte minst med homofoba förtecken
  • hemlöshet

Vidare bidrar ojämställdheten till att många fäder ses – av andra och ibland också av sig själva – som andrahandsföräldrar. Följden blir olika svårigheter i familjerelationerna, vilket på olika sätt drabbar alla inblandade.

Många män upplever också hälsoproblem till följd av att man väntar för länge med att söka vård på grund av förlegade uppfattningar om att det är omanligt att be om hjälp, ett perspektiv som vården inte sällan missar att hantera.

Könsstereotyperna bidrar också till en försämrad rättssäkerhet för enskilda individer av båda könen.

Att sätta ljuset på att ojämställda könsmönster också kan drabba män och pojkar betyder inte att man likställer mäns och pojkars problem med kvinnors och flickors situation i det ojämställda samhället. Villkoren ser olika ut för de båda grupperna och ger olika konsekvenser.

Vi är övertygade om att jämställdhet – genom att utmana och förändra traditionella könsrollsmönster hos både män och kvinnor och i samhället i stort – kan öka kvinnors, barns och mäns välbefinnande.

Män och våld

Vi konstaterar att det mesta av det fysiska våldet utövas av män, oavsett vem det riktar sig emot: barn, man eller kvinna. Unga män 18-25 utgör till exempel en artondel av befolkningen men står för ungefär en tredjedel av det polisanmälda våldet. Vidare konstaterar vi att det finns våldsutövande män av alla bakgrunder och i alla sociala skikt, dock med vissa variationer.

Att konstatera detta är inte att skuldbelägga män i allmänhet, inte heller är det ett påstående om att alla män slår eller skulle kunna slå – inte heller betyder det att inte också kvinnor utövar våld. Mäns överrepresentation i våldssammanhang är bara ett faktum som behöver lyftas fram för att bättre kunna lösa problemet. Vi är övertygade om att ingen man (eller kvinna) till sin natur är våldsbenägen.

Våldet handlar alltid om makt

Våld handlar alltid om makt och kontroll på ett eller annat plan. Det finns starka belägg för att en stor del av våldet utövat av män bottnar i eller får bränsle av specifika samhälleliga och sociala ideal eller föreställningar om manlighet, som alltså inte ska förväxlas med män och pojkar i sig. Dessa föreställningar sammankopplar manlighet med makt över kvinnor och andra män, och påverkar de erfarenheter som män och pojkar dagligdags gör.

Möjliga att förändra

Föreställningar om manlighet är del av traditioner, tankesätt och normer i många samhällsinstitutioner såsom arbete, religion, skola och idrott. De är möjliga att förändra. Både kvinnor och män behöver denna förändring. Men ännu görs alldeles för lite på detta område, frågor om kön handlar ännu i för liten grad om att ställa frågor om män och mäns situationer, i samhället i stort såväl som i politiken. Det vill vi förändra. Vi tror på alla människors inneboende vilja och förmågor att leva i jämlika och våldsfria relationer.

Män för Jämställdhet är medlem i den globala alliansen MenEngage. Vi koordinerar det europeiska nätverket MenEngage Europe och är del i Advisory Committee på global nivå.

Män för Jämställdhet bedriver ett nätforum för pojkar, Killfrågor.se.

Läs en fylligare presentation av oss här.

Vill du bli medlem? Stöd oss.

För ytterligare information, eller för att göra en förfrågan om utbildnings- eller konsulttjänster, kontakta kansliet. Kontaktuppgifter finns under Kontakta oss.

0 Responses to “Om MFJ”  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
klicka och kom till män för jämställdhets hemsida

Arkiv

Twitter


%d bloggare gillar detta: